• De schaatstrainingsverenging van de Krimpenerwaard

  • De schaatstrainingsverenging van de Krimpenerwaard

  • De schaatstrainingsverenging van de Krimpenerwaard

Inzellreis 2020

Inzellreis 2020

Beste Lekstrekers,

Het is onvermijdelijk dat ook STV Lekstreek nadelige gevolgen ondervindt van het Coronavirus.
Na goed en langdurig overleg met elkaar, hebben wij besloten dat het niet verantwoord is om met de
regelgeving zoals die nu van kracht is m.b.t Covid-19 de Inzellreis 2020 door te laten gaan.
Mocht de regelgeving veranderen, gaan we kijken wat nog wel tot de mogelijkheden behoort.
Het besluit is gebaseerd op de volgende factoren:
– We weten niet hoe het virus zich de komende tijd zal ontwikkelen. Dit kan niemand ons
vertellen en dit maakt de gehele reis onzeker. Allereerst willen we op het vlak van het
welbevinden en de gezondheid van kinderen en begeleiding geen enkel risico nemen.
Daarnaast willen een financieel risico zoveel mogelijk vermijden.
– We hebben, naast de Nederlandse regelgeving, ook te maken met de Duitse regels die per
deelstaat kunnen verschillen. Dit maakt bijvoorbeeld het reizen in een touringcar en
verblijven in appartementen met niet gezinsleden al een hele puzzel.
– De regels van de ijsbaan zijn ook een niet te voorspellen factor. De ijsbaan is een overdekte
sportaccommodatie en daar mogen maar een beperkt aantal personen sporten. Dat zou
betekenen dat er maar erg beperkt geschaatst kan worden
Uiteraard hebben wij deze beslissing met veel pijn in ons hart genomen en hopen we het volgend
jaar dubbel en dwars in te halen.
Bestuur STV Lekstreek