• De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

  • De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

  • De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

  • De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

  • De schaatstrainingsverenging uit de Krimpenerwaard

Technische commissie

Wat doet de TC ?

De Technische Commissie zet op trainingstechnische gebied de lijnen uit binnen de vereniging. De TC geeft richting op het gebied van trainingen, trainingsfaciliteiten en trainers. Doel is om een optimale ondersteuning te bieden aan de schaatsontwikkeling van onze leden. Om dit zo goed mogelijk te doen gebruiken we ‘Technisch Beleidsplan STV Lekstreek naar 2020’ als leidraad.

De belangrijkste taken van de commissie zijn het maken een overall jaarplanning, indelen van groepen in de zomer een winter, organiseren begeleiding van wedstrijdrijders, trainerscoördinatie, trainingsfaciliteiten, organiseren trainersvergaderingen, initiëren van trainingskampen, initiëren van een wedstrijd op sneller ijs, opleiden van en kennis delen tussen trainers d.m.v. trainersclinics en scholing, organiseren deelname interclubwedstrijden, jeugdschaatsers introduceren bij Lekstreek, geven van adviezen over bijvoorbeeld klapschaatsen en bijhouden van ontwikkelingen binnen de schaatssport.

De TC vergadert zo’n 6 maal per jaar en organiseert in april en september trainersvergaderingen. Data van deze vergaderingen zijn in de agenda van onze website opgenomen. Suggesties voor agendapunten zijn altijd van harte welkom.

Ieder lid van de TC bepaalde taken en fungeert hiervoor dan ook als aanspreekpunt voor bepaalde geledingen van de vereniging. De TC bevat ten minste een voorzitter, secretaris, aanspreekpunt voor wedstrijdtrainers en algemene trainers. Tevens zal er een afgevaardigde van het bestuur zitting nemen in de TC.

Heb je vragen over de hiervoor genoemde zaken, aarzel dan niet en neem contact op met één van de leden van de TC.

Mail de TC

Leden TC