• Nederlands kampioen bij NK clubs 2018-2019

  • Nederlands kampioen bij NK clubs 2018-2019

  • Nederlands kampioen bij NK clubs 2018-2019

Inschrijven

Hier is ruimte voor een korte inleiding. Hier is ruimte voor een korte inleiding. Hier is ruimte voor een korte inleiding. Hier is ruimte voor een korte inleiding. Hier is ruimte voor een korte inleiding. Hier is ruimte voor een korte inleiding. Hier is ruimte voor een korte inleiding. Hier is ruimte voor een korte inleiding. Hier is ruimte voor een korte inleiding. Hier is ruimte voor een korte inleiding. Hier is ruimte voor een korte inleiding. Hier is ruimte voor een korte inleiding.

1. Persoonlijke gegevens

Naam en Voornaam *
Voorletters *
Geslacht *
ManVrouw
Straat + Huisnummer *
Woonplaats *
Postcode *
Telefoon *
Mobiele telefoon *
Geboortedatum *
E-mailadres *

2. Contributie

Naam en Voornaam *
Straat + Huisnummer *
Woonplaats *
Postcode *
Telefoon *
Geboortedatum *
Rekeningnummer IBAN *

Bij het verzenden van dit formulier geeft ondergetekende (2) machtiging aan STV Lekstreek om van bovenstaand rekening nummer (2) de jaarlijkse contributie voor bovenstaand lid (1) af te schrijven. Afschrijving vindt jaarlijks plaats omstreeks 1 juli. Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers te ondertekenen.

In geval zij/hij het niet eens is met de debitering van de rekening uit hoofde van bovengenoemde machtiging, dan zal de ondergetekende daarover rechtstreeks contact opnemen met de penningmeester (Jacob Kleibeuker).

Het financieel beheer van STV Lekstreek heeft met gebruikmaking van elektronische bankdiensten de bevoegdheid om incasso opdrachten uit te voeren. Dit maakt effectieve en tijdsbesparende contributieadministratie tot een reële mogelijkheid. Het bestuur van STV Lekstreek heeft daarom besloten om de contributie van hun leden jaarlijks te innen via deze incasso opdrachten. Om deze transactie te kunnen uitvoeren is een machtiging nodig. Deze zal ondertekend moeten worden.

Ik ga akkoord *

3. Vrijwilligerstaken

STV Lekstreek draait volledig op vrijwilligers. Daarom willen we op dit moment vast inventariseren of u in vrijwilligerstaken geïnteresseerd bent. Dit is geheel vrijblijvend.

Ja ik wil mij vrijwillig inzetten als:
HulptrainerJurylidCommissielidOverig