Bestuur

Wat doet het bestuur ?

Het bestuur van STV Lekstreek is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Het bestaat uit 8 leden die allemaal hun eigen verantwoordelijkheid hebben en bijna allemaal in een commissie zitten, zodat de taken verdeeld worden. We zorgen er als bestuur voor dat we leden hebben uit alle lagen van de vereniging, behalve de jongste jeugd, en zorgen er zo voor dat we iedereen binnen de vereniging vertegenwoordigen.

We maken samen met de commissies het beleid van de vereniging en zorgen dat het in samenwerking met de commissies wordt uitgevoerd. Daarom vergaderen we 10x per jaar en nodigen altijd aan het begin van de vergadering 1 commissie uit om elkaar op de hoogte te houden.

We organiseren de clubkampioenschappen samen met TC en AC.

We vertegenwoordigen de club bij externe activiteiten zoals de jaarvergadering van het Gewest ZH, de vergadering van de baancommissie op de Uithof, de jury vergadering op de Uithof en jubilea van verschillende ijsclubs.

Jaarlijks houden we een jaarvergadering voor de leden waar we verantwoording afleggen over beleid en financiën en huldigen dan onze kampioenen en vrijwilligers.

We zorgen voor kerstpakketten, speculaaspoppen en een bedankevenement voor onze vrijwilligers.

We een protocol gemaakt over hoe we binnen de vereniging omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Daarvoor hebben we ook een vertrouwenspersoon aangesteld en met haar overleggen we over het te voeren beleid en -indien nodig-  over incidenten en hulpvragen op dit gebied.

We zorgen ervoor dat er altijd voldoende juryleden zijn tijdens wedstrijden op de Uithof waarvoor wij de juryverantwoordelijkheid hebben.

Kortom te veel om op te noemen, heb je vragen of wil je meer weten, dan ben je van harte welkom bij een van de bestuursleden.

 

Mail het bestuur

Leden bestuur