Verslag Jaarvergadering

Verslag Jaarvergadering

We hebben even moeten wachten, maar vrijdag 2 juli was het dan zover. Met de nodige voorzorgsmaatregelen kon de jaarvergadering weer live gehouden worden. Aldus geschiedde en het werd weer ouderwets gezellig in de Thuishaven te Haastrecht. Hieronder een kort verslag.

Nadat de voorzitter de aanwezigen welkom had geheten zijn de notulen van vorige jaarvergadering goedgekeurd. Vervolgens heeft de penningmeester verslag gedaan over het afgelopen jaar en de begroting voor volgend jaar. De kascontrole commissie gaf aan dat ze geen onrechtmatigheden hebben kunnen vinden.

 

Toen was het tijd voor het afscheid van bestuursleden. Na zich jarenlang voor de vereniging te hebben ingezet nemen dit jaar Berit van Dobbenburg en Kees van der Wal afscheid van het bestuur. Berit is ruim 11 jaar voorzitter geweest van STV Lekstreek waarbij zij echt het boegbeeld was van onze club. Kees was onze wedstrijdcoördinator en regelde alles zodat onze leden wedstrijden kon rijden. Kees heeft 16 jaar deel genomen aan het bestuur.  Beiden zijn uitvoerig bedankt middels vele persoonlijke videoboodschappen en beide zijn benoemd tot Lid van Verdienste.

 

Sven Slingerland is voorgedragen als nieuwe voorzitter, dit werd goedgekeurd door de vergadering. Verder is Janneke Prins bereid gevonden in bestuur plaats te nemen. Volgend seizoen, als Jacob Kleibeuker afscheid neemt, zal zij het penningmeesterschap op zich nemen.

 

Een andere wisseling van de wacht betreft onze vertrouwens contactpersoon. Nadat Else van Krieken dit jarenlang gedaan heeft zijn er nu twee personen binnen onze vereniging gezocht om de taak van vertrouwenspersonen op zich te nemen. Evelien Weers heeft toegezegd dit te willen gaan doen, met een mannelijke kandidaat wordt nog overlegd.

 

Vervolgens is het nieuwe beleidsplan toegelicht. Dit zal komend seizoen worden uitgerold dus hier gaan jullie ongetwijfeld nog meer van horen.

 

Na het verslag van de diverse commissies was het tijd voor de uitreikingen van certificaten, trofeeën en onderscheidingen.

 

De uitreiking van de Hein Vergeer trofee en de KW cup was dit jaar snel klaar. In een seizoen waarin, op een enkele uitzondering na, niemand wedstrijd heeft kunnen rijden is besloten deze niet uit te reiken. Een klassement met slechts één deelnemer is tenslotte geen klassement.

 

Ook de Roel van der Bas penning is dit jaar niet uitgereikt. In een dergelijk “mager” jaar heeft de commissie geen kandidaat kunnen bedenken.

 

Toch was er nog één uitreiking. Nadat Remco Schouten jarenlang in de schijnwerpers heeft gereden heeft hij nu besloten om te stoppen met sporten op topsport niveau. Om hem te eren voor al zijn prestaties de afgelopen tijd is besloten het Lekstreek lintje uit te reiken aan Remco.

 

Dit was ook het moment om aandacht te vragen voor het feit dat onze leden ook mensen voor kunnen dragen voor een dergelijke onderscheiding. Over het al of niet toekennen van een  dergelijke onderscheiding beslist uiteindelijk het bestuur.

 

Hierna was het tijd voor de rondvraag waarbij Dick Bodegom verslag heeft gedaan de ontwikkelingen  m.b.t. een kunstijsbaan in de Krimpenerwaard.  Iets waar wij natuurlijk allemaal op hopen. Kortheidshalve wordt voor de inhoud hiervan verwezen naar de website van de enthousiastelingen die zich hiervoor inzetten  www.kwaliteitsimpulsmiddenholland.nl

 

Tot slot werden de aanwezigen nog blij verrast door een verloting van diverse, door Patrick Roest ter beschikking gestelde, kledingstukken.

 

De notulen van de Algemene Ledenvergadering worden gepubliceerd in de Hoger Op van september 2021.