• De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

 • De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

 • De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

 • De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

 • De schaatstrainingsverenging uit de Krimpenerwaard

Supporter van STV Lekstreek

Supporter van STV Lekstreek

Omdat veel opa’s, oma’s, vrienden en vriendinnen de HogerOp graag lezen en deze niet ontvangen, hebben we een abonnement in het leven geroepen.

Ben jij iemand die altijd graag de HogerOp leest? Wordt dan nu ‘Supporter van STV Lekstreek’, vul dit formulier in en jij krijgt net als alle leden 5x per jaar de HogerOp thuis gestuurd. Om supporter te worden vragen we een bijdrage van mimaal € 30,- per jaar, meer mag natuurlijk ook!

Inscrhijfformulier 'Supporter van STV Lekstreek'

  1. Persoonlijke gegevens

  Naam en Voornaam *

  Voorletters *

  Geslacht *

  ManVrouw

  Straat + Huisnummer *

  Woonplaats *

  Postcode *

  Telefoon *

  Geboortedatum

  E-mailadres *

  2. Gegevens rekening

  Naam en Voornaam rekeninghouder *

  Rekeningnummer IBAN *

  Bij het verzenden van dit formulier geeft ondergetekende (2) machtiging aan STV Lekstreek om van bovenstaand rekening nummer (2) de jaarlijkse bijdrage af te schrijven. Afschrijving vindt jaarlijks plaats omstreeks 1 juli.

  In geval zij/hij het niet eens is met de debitering van de rekening uit hoofde van bovengenoemde machtiging, dan zal de ondergetekende daarover rechtstreeks contact opnemen met de penningmeester (Jacob Kleibeuker).

  Het financieel beheer van STV Lekstreek heeft met gebruikmaking van elektronische bankdiensten de bevoegdheid om incasso opdrachten uit te voeren. Dit maakt effectieve en tijdsbesparende administratie tot een reële mogelijkheid. Het bestuur van STV Lekstreek heeft daarom besloten om de bijdrage van hun supporters jaarlijks te innen via deze incasso opdrachten. Om deze transactie te kunnen uitvoeren is een machtiging nodig. Deze zal ondertekend moeten worden.

  Ik ga akkoord *

  3. Bijdrage

  U kunt zelf het bedrag kiezen waarvoor u supporter bent. Het minimale bedrag is vast gesteld op € 30,-

  Ik doneer per jaar : €