• De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

  • De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

  • De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

  • De schaatstrainingsvereniging van de Krimpenerwaard

  • De schaatstrainingsverenging uit de Krimpenerwaard

Privacy

Privacy

Op 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen worden door een Europese privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet beschermt de privacy door regels te stellen voor de omgang met persoonsgegevens in heel Europa.

Hieronder willen wij uĀ informeren over de ontwikkelingen bij STV Lekstreek met betrekking tot de invoering va deze wetswijziging.

Vijf vuistregels

Om persoonsgegevens te mogen verwerken kent de AVG een aantal uitgangspunten. Deze voorwaarden gelden voor elke vereniging. Deze voorwaarden hebben we samengevat in 5 vuistregels:

  1. Doelbepaling en doelbinding: Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
  2. Grondslag: verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een van de wettelijke grondslagen.
  3. Dataminimalisatie: bij de verwerking van persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en het soort gegevens beperkt.
  4. Transparantie: de vereniging legt aan betrokkenen op transparante wijze verantwoording af over het gebruik van hun persoonsgegevens.
  5. Data-integriteit: er zijn maatregelen getroffen om te waarborgen dat de te verwerken persoonsgegevens juiste en actueel zijn.

Dit betekent dat wij als vereniging duidelijk moeten aangeven wat wij met de geregistreerde gegevens doen, dit inzichtelijk maken en beschermen. Tevens dienen wij alle verwerkingen van uw gegevens in een register vast te leggen.

De toestemmingsverklaring is van kracht voor alle leden en donateurs, de geheimhoudingsverklaring voor bestuursleden, commissieleden en trainers.