Lekstreek Database
Naam of wedstrijdnummer

Natuurijs

Wedstrijdprogramma

In samenwerking met acht ijsclubs is voor het winterseizoen 2010/2011 voor de leden van onze vereniging een programma opgesteld voor natuurijswedstrijden, uiteraard ‘IJs en Weder dienende’. Het programma wordt van kracht op de eerste dag dat er een betrouwbare ijsvloer ligt en de ijsbanen worden geopend voor het publiek én indien het ingepast kan worden in het wedstrijdprogramma voor eigen leden van de organiserende ijsclubs. Voorbeeld: als op donderdag de ijsbanen open gaan, dan wordt er op vrijdagavond een achtervolging georganiseerd op de Lageweg. Het volledige programma is weergegeven in onderstaande tabel.

Dag
Week
Wedstrijd Plaats
Maandag
1
Kortebaan estafette voor koppels Berkenwoude
Woensdag
1
Supersprint (2x 100, 1x 300, 1x 500 meter) Ammerstol
Vrijdag
1
Achtervolging Lageweg
Zaterdag
1
Kortebaan Lekkerkerk
Maandag
2
Twee-aan-de-stok Ouderkerk (dorp)
Woensdag
2
Ronde estafette voor koppels Gouderak
Vrijdag
2
Kortebaan Stolwijk
Zaterdag
2
Marathon Schoonhoven

Voor de schooljeugd van 7 tot en met 12 jaar worden op de eerste woensdagmiddag of zaterdag schoolwedstrijden (korte baan) georganiseerd bij de plaatselijke ijsclubs. De winnaars van deze wedstrijden worden door de plaatselijke ijsclubs afgevaardigd naar het Districtskampioenschap dat op de eerst volgende woensdagmiddag of zaterdag verreden zal worden op de baan van IJsclub Vooruitgang te Ammerstol.

Als het Districtkampioenschap is verreden wordt op de eerst volgende woensdagmiddag of zaterdag door het District Krimpenerwaard KNSB een jeugdmarathon georganiseerd voor de schoolgaande jeugd uit de Krimpenerwaard van 7 tot en met 12 jaar. Deze marathon zal worden verreden op de baan van IJsclub Berkenwoude.

Indien de winter vervolgens aanhoudt,  zal er in de dagen na het verrijden van de jeugdmarathon getracht worden om op één van de banen in de Krimpenerwaard een wedstrijd te organiseren speciaal voor de jeugdschaatsers. Deze wedstrijd zal worden georganiseerd door de Jeugdschaatscommissie van STV Lekstreek in samenwerking met District Krimpenerwaard KNSB.

Geadviseerd wordt om het definitief doorgaan van de wedstrijden en de aanvangstijden en de eventuele categorie indeling te controleren via onze website.

Bekendmaking natuurijswedstrijden

Onze vereniging stelt alle natuurijsclubs, die zijn aangesloten bij het District Krimpenerwaard KNSB, in de gelegenheid hun wedstrijdprogramma c.q. aankondigingen op onze website te vermelden. Tijdens een natuurijsperiode zullen wedstrijden die vóór 13.00 worden aangemeld op natuurijs@stvlekstreek.nl nog dezelfde dag op de website worden geplaatst. Opgemerkt wordt dat dit geldt voor zowel wedstrijden voor Lekstrekers (zie bovenstaand wedstrijdprogramma), voor wedstrijden met een vrij inschrijving georganiseerd door de ijsclubs als voor wedstrijden voor eigen leden van de ijsclubs. De wedstrijden voor eigen leden van de ijsclubs zijn vaak alleen toegankelijk als je lid bent van de betreffende ijsclub.

Natuurijsklassement

De resultaten van de wedstrijden voor Lekstrekers en de wedstrijden georganiseerd door de ijsclubs die zijn aangesloten bij het District Krimpenerwaard KNSB (wedstijden met een open inschrijving en wedstrijden voor eigen leden) tellen mee voor het zogenaamde Natuurijsklassement.

Het Natuurijsklassement is een aantal jaren geleden in het leven geroepen door het District Krimpenerwaard KNSB in samenwerking met STV Lekstreek. Het doel hiervan is om onze leden te stimuleren zoveel mogelijk deel te nemen aan natuurijswedstrijden welke worden georganiseerd door bij het District Krimpenerwaard KNSB aangesloten ijsclubs.

Het (vernieuwde) reglement voor deze natuurijscompetitie en een korte toelichting op het gehanteerde puntentellingssysteem is in het onderstaande opgenomen.

Reglement:

 1. In de tabel is het soort wedstrijden dat meetelt voor het natuurijsklassement weergegeven en het daarbij te verdienen aantal punten.
  Soort wedstrijd *
  Aantal te verdienen punten
  Plaats 1 t/m 5
  Overige deelnemers
  Nationale wedstrijden
  50-40-35-30-25
  10
  Districtswedstrijden
  45-35-30-20-15
  9
  Lekstreek wedstrijden **
  40-30-25-20-15
  8
  Ledenwedstrijden ijsclubs
  30-25-20-15-10
  6
  Overige wedstrijden ijsclubs ***
  25-20-15-10-8
  5

  * het betreft hier zowel kortebaan-, als langebaan- als marathonwedstrijden en eventueel ploegenachtervolging (uitgezonderd overige wedstrijden ijsclubs)
  ** deelname alleen door leden STV Lekstreek
  *** het betreft her twee of drie-aan-de-stok en estafettewedstrijden, afvalraces, rondewedstrijden etc. met een open inschrijving

  Voor alle wedstrijden geldt: mits georganiseerd door een bij het district Krimpenerwaard KNSB aangesloten ijsclub. Het betreft derhalve de volgende ijsclubs:

  Achterbroek Gouderak Polsbroek
  Ammerstol Haastrecht Polsbroekerdam
  Bergambacht Lekkerkerk Schoonhoven
  Berkenwoude Ouderkerk a/d IJssel (dorp) Stolwijk
  Beijersche Ouderkerk a/d IJssel (Lageweg) Vlist

  De rijd(st)ers dienen zelf in de gaten te houden, waar/wanneer/hoe laat/welke wedstrijden worden georganiseerd. Wanneer er twee of meerdere categorieën zijn per wedstrijd (bijvoorbeeld heren, dames, junioren heren A, junioren dames B) zullen voor alle categorieën de voor die betreffende wedstrijd te vergeven punten worden toegekend. In het geval het een koppelwedstrijd betreft (twee-aan-de-stok, estafette) krijgen beide leden van de winnende koppels de voor die betreffende wedstrijd te vergeven punten. Het besluit over hoeveel deelnemers er voor een prijs en dus voor punten in aanmerking komen, is vaak afhankelijk van het aantal deelnemers en ligt zodoende bij de organiserende ijsclub. Winnaars van een eventuele verliezersronde komen niet in aanmerking voor punten voor de plaatsen 1 t/m 5, wel voor punten voor deelname.

 2. Alle overige wedstrijden tellen niet mee voor het klassement.
 3. De puntentelling is niet afhankelijk van het door de natuurijsclubs aangeboden prijzengeld.
 4. Er is één klassement, dus niet voor verschillende categorieën. De nummers 1 t/m 5 in het eindklassement zullen worden beloond met een nader vast te stellen geldprijs. De winnaar van het eindklassement krijgt tevens de wisselbeker uitgereikt. Ook voor de nummers 2 t/m 5 zijn bekers te verdienen, beschikbaar gesteld door de heer Arie Kool, voorzitter van het district Krimpenerwaard KNSB.
 5. Bij een gelijk aantal punten in het totaalklassement zal degene met de meeste deelnames hoger eindigen.

Toelichting puntensysteem

De doelstelling van de weergegeven puntentelling is dat door het toekennen van een vast aantal punten bij deelname, het mogelijk is hoog in het klassement te eindigen door veel deel te nemen aan de georganiseerde wedstrijden. Zo blijft deelname voor iedereen aantrekkelijk, ook voor de deelnemers die geen geboren winnaars zijn.

De ijsclubs uit de Krimpenerwaard die bovenstaande natuurijswedstrijden organiseren kunnen hier een special inschrijfformulier wedstrijden uit het natuurijsklassement downloaden waarop de deelnemers kunnen worden ingeschreven en waarop kan worden aangegeven of ze lid zijn van STV Lektreek. Na afloop kan de uitslag erop worden ingevuld en dient het formulier te worden opgestuurd naar Marko de Kogel. IJsclubs, alvast bedankt voor jullie medewerking hiervoor.