Lekstreek Database
Naam of wedstrijdnummer

Wedstrijden langebaan

Wedstrijden Langebaan

Ben je een beginnend schaatser? Hier vindt je meer informatie over wedstrijden schaatsen op de Langebaan.

Met ingang van seizoen wordt het wedstrijdinschrijfgeld (“wedstrijdkaartjes”) niet meer apart halverwege en aan het eind van het seizoen afgerekend, maar is het wedstrijdgeld nu inbegrepen in het “vastrecht” langebaanwedstrijden. Het vastrecht is verhoogd met ongeveer € 9,00 (6x € 1,50 wedstrijdinschrijving). Dit geldt alleen voor de reguliere wedstrijden georganiseerd door het Gewest Zuidholland. Overige wedstrijden zoals bijvoorbeeld clubkampioenschappen en wedstrijden op andere banen vallen niet onder deze vergoeding en zullen separaat worden berekend.

Voor deelname aan langebaanwedstrijden geldt dus een entreebijdrage (vastrecht). Dit dient op het aanvraagformulier aangegeven te worden. Let op: voor (alleen) het rijden van clubkampioenschappen hoeft geen entree bijdrage te worden betaald.

      Junioren A, Neo-senioren, Senioren, Masters    €  30,00
      Junioren C en B                                                         € 25,00
      Pupillen                                                                      €  20,00

Wedstrijden Marathon

Kosten voor deelname aan de marathoncompetitie bedragen inclusief oormerk:

Pupillen:                                                                     €  10,00
Junioren C en B:                                                        €  17,80
Junioren A t/m Masters                                           €  23,30

Langebaan wedstrijden Uithof

Aan de langebaanwedstrijden op De Uithof kan iedereen deelnemen die

  • een trainingsabonnement voor een trainingsperiode (langebaan) op De Uithof heeft èn
  • een licentie met oormerk ”langebaan” heeft èn
  • heeft opgegeven dat hij/zij aan deze wedstrijden wenst deel te nemen èn
  • daarvoor het zgn. “vastrecht wedstrijden” heeft betaald.

Dit geldt ook voor leden van de Gewestelijke selectie!

Inschrijven voor wedstrijden kan uitsluitend digitaal via de website www.knsbgewestzh.nl, (rode knop rechtsboven).

Voor de wedstrijd zijn startlijsten te downloaden via de website www.schaatsen.nl. Deze startlijsten kunnen nog wijzigen, raadpleeg dus altijd nog even de startlijst die bij de ingang van de kleedkamers (in Den Haag) wordt opgehangen!

Wedstrijdbandjes

Wanneer u langebaan wedstrijden gaat rijden is het gebruik van wedstrijdbandjes verplicht. Wedstrijdbandjes (wit/rood/geel/blauw) zijn nodig voor een juiste tijdwaarneming. Wedstrijdbandjes kunt u kopen bij uw schaatswinkel.

Categorie / klasse-ineling en promotie grenzen

Naast de indeling van de schaatsers in categorieën op grond van hun leeftijd, worden de rijders ook in klassen ingedeeld naar prestatie (zie ook www.knsbgewestzh.nl). Hiervoor worden limieten gebruikt. Er behoeft slechts op één afstand aan de limiettijd te worden voldaan voor indeling in die klasse. 

  Dames
Categorie Klasse 300m 500m 1000m
Junioren C 2345 < 34.0< 37.0 < 46.5< 52.0< 56.0< 60.0 < 1.36.0< 1.46.0< 1.56.0< 2.04.0
E

overigen

Pupillen 1234 < 36.0< 39.0 < 53.0< 57.0< 62.0< 66.0
E

overigen

 

  Heren
Categorie Klasse 300m 500m 1000m
Junioren C 2345 < 32,5< 34.5 < 44.5< 49.0< 53.0< 57.0 < 1.31.0< 1.41.0< 1.50.0< 1.58.0
E

overigen

Pupillen 1234 < 34.5< 37.5 < 52.0< 56.0< 60.0< 65.0
E

overigen

Klasse indeling aan het begin van het seizoen

Aan het begin van het seizoen worden de abonnementhouders, met vastrecht langebaan-wedstrijden, aan de hand van de deze limieten in de verschillende klassen ingedeeld. Alleen tijden gereden op de Uithof worden gebruikt voor indeling in een bepaalde klasse. Abonnementhouders die in het vorige seizoen geen tijden op een van de limietafstanden hebben gereden, worden ingedeeld in de laagste klasse. De limieten op de 300 meter gelden niet voor de indeling aan het begin van het seizoen 2011-2012.

Naast de in de onderstaande tabellen genoemde klassen is er nog een klasse 1 (niet van toepassing op klasse 1 bij de pupillen), die wordt gevormd door de voor het lopende seizoen gekozen leden van de Gewestelijke selecties langebaan in alle leeftijdscategorieën.

 

Dames  KL 21500 KL 21000 KL 31500 KL 31000 KL 41500 KL 41000 KL5
B1,2 <2.22 <1.32 <2.30 <1.36 <2.36 <1.42 overig
A1,2 <2.20 <1.30 <2.28 <1.34 <2.36 <1.42 overig
N1,2,3,4 <2.20 <1.30 <2.28 <1.34 <2.36 <1.42 overig
SA <2.20 <1.30 <2.28 <1.34 <2.36 <1.42 overig
SB <2.25 <1.34 <2.40 <1.42 overig
MA <2.29 <1.36 <2.41 <1.42 overig
MB <2.30 <1.37 <2.41 <1.42 overig
MC <2.31 <1.38 <2.42 <1.43 overig
MD,E,F,G <2.36 <1.40 <2.43 <1.44 overig

 

Heren KL 21500 KL 21000 KL 3 1500 KL 31000 KL 41500 KL 41000 KL5
B1,2 <2.10 <1.24 <2.18 <1.30 <2.26 <1.35 overig
A1,2 <2.06 <1.22 <2.16 <1.28 <2.24 <1.34 overig
N1,2,3,4 <2.03 <1.20 <2.13 <1.28 <2.21 <1.33 overig
SA <2.00 <1.20 <2.13 <1.28 <2.21 <1.33 overig
SB <2.10 <1.24 <2.20 <1.31 <2.28 <1.36 overig
MA <2.12 <1.25 <2.21 <1.32 <2.29 <1.37 overig
MB <2.14 <1.26 <2.22 <1.33 <2.30 <1.38 overig
MC <2.15 <1.27 <2.26 <1.36 <2.32 <1.41 overig
MD,E,F,G <2.20 <1.31 <2.30 <1.38 <2.36 <1.43 overig

Promotie naar een hogere klasse tijdens het seizoen

In alle leeftijdscategorieën kan men tijdens het seizoen promoveren naar een hogere klasse, wanneer één van de limiettijden voor betreffende hogere klasse is gereden. De 300 meter limiettijden bij klasse 3 en 4 van pupillen en junioren C zijn bedoeld voor promotie vanuit de E-klasse tijdens het seizoen. Vanuit de E-klasse kan men alleen promoveren met tijden gereden op de 300 meter. Alleen tijden gereden op de Uithof gelden voor promotie in de loop van het seizoen. Bij het inschrijven voor een wedstrijd in een hogere klasse, na promotie, dient natuurlijk wel de inschrijftermijn in acht genomen te worden.

Degenen die in het lopende seizoen de regiopunten in hun categorie, voor deelname aan regiowedstrijden, halen promoveren naar klasse 1 voor de rest van het lopende seizoen.

Marathoncompetitie

Aan de door de Baancommissie van de Uithof georganiseerde marathoncompetitie kan iedereen deelnemen die op 1 juli tenminste 16 jaar is en een abonnement op de Uithof heeft.  Tevens moet u een aantekening (=oormerk) op u licentie hebben = oormerk marathon. Deze wedstrijden op vrijdagavond verreden en een enkele keer zal er tijdens het Maandagavond 2 trainingsuur (aanvang 21.15 uur) worden gereden.

Ook worden er enkele wedstrijden op zondagavond gereden.

Voor junioren C en B wordt een competitie over drie / vier wedstrijden georganiseerd. Deze wedstrijden worden meestal op zondagavond verreden.

Transponders

Voor de marathoncompetitie in het komende seizoen zijn de transponders wederom verplicht voor alle marathoncategorieën met uitzondering van de pupillen.

Wedstrijdschema

Het wedstrijdprogramma van langebaan en marathon wedstrijden zal, zodra dit bekend is, worden gepubliceerd op de website www.knsbgewestzh.nl. Ook zal dit worden gepubliceerd op het prikbord bij de kleedkamers van de Uithof.

Clubkampioenschappen

Als afsluiting van het schaatsseizoen worden aan het einde van het schaatsseizoen altijd de clubkampioenschappen verreden, welke altijd op één van de laatste zaterdagavonden van het seizoen worden gehouden. Die avond zullen er wedstrijden worden verreden op de langebaan. Informatie en de definitieve datum zullen in de loop van het seizoen kenbaar worden gemaakt in de Hoger Op en via onze website www.stvlekstreek.nl

Wedstrijduren

Tijden van de wedstrijden langebaan / marathon:

Uithof langebaan:

Zaterdagavond                    21.00 – 23.00 uur
Zondagochtend                   07.00 – 09.45 uur
Zondagavond                       17.30 – 22.00 uur

Let op:

De aanvangstijden voor ze zaterdag- en zondagavond zijn gewijzigd t.o.v. van het voorgaande seizoen.

Junioren C, klasse 1 en 2, rijden hun wedstrijden op zaterdag- en/of zondagavond. De overige junioren C en pupillen rijden hun wedstrijden op zondagmorgen. Junioren B tot en met masters rijden hun wedstrijden op zaterdag- en/of zondagavond.

Uithof marathon:

Maandagavond                    21.15 –  22.30 uur
of vrijdagavond                   21.45 –  23.00 uur