Lekstreek Database
Naam of wedstrijdnummer

Online Registratie Tool

Polsbroek (01-11-2018); STV Lekstreek werkt met een online registratie tool (online schaatsvaardigheidspaspoort) waarmee vorderingen met betrekking tot de schaatsvaardigheid van pupillen online vastgelegd kan worden. Deze tool wordt door de KNSB aangeboden en door meerdere schaatsverenigingen gebruikt.

Middels deze weg vragen wij u om uw jaarlijkse goedkeuring voor het online vastleggen van eerder afgegeven gegevens van uw kind. Zonder uw toestemming worden er geen gegevens vastgelegd in deze online tool.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben kunt u via een van de bestuursleden van Jeugdschaatsen Krimpenerwaard contact opnemen.

Online registratie tool