Lekstreek Database
Naam of wedstrijdnummer

Vereniging

De vereniging

Schaatstrainingsvereniging Lekstreek is in 1965 ontstaan op initiatief van enkele sportmensen uit de Krimpenerwaard. Daarvoor was er sinds 1963 een relatie met SC Gouda, maar vanaf 1 oktober 1965 had de Krimpenerwaard haar eigen schaats vereniging.

In de eerste jaren werden droogtrainingen georganiseerd en in de winter gingen tientallen leden éénmaal per week met eigen vervoer naar de kunstijsbaan in Amsterdam voor een ijstraining. Vanaf het seizoen 1968-1969 kon de vereniging samen met de ijsclub van Vlaardingen een autobus huren. In 1970 werd de Utrechtse kunstijsbaan geopend, de afstand naar deze baan was aanzienlijk korter, waardoor er vaker werd geschaatst. In oktober 1977 verhuisde de Lekstreek naar de Uithof in Den Haag, alwaar een eigen trainingsuur op zaterdagmiddag werd verkregen. Hierna groeide ook het ledental van de Lekstreek gestaag, wat ook de ontwikkeling van jonge talenten ten goede kwam.

Nu is tijdens het schaatsseizoen de vroege zaterdagmorgen het vaste uur van de Lekstreek. Ook op de maandag en donderdag zijn er trainingsgroepen van de Lekstreek op het ijs te vinden. Naast de ijstrainingen zijn er ‘droog’ trainingen in Haastrecht, Schoonhoven en Lekkerkerk. Een droogtraining bestaat uit verschillende loopvormen (van sprint tot duurloop) gecombineerd met (schaats)sprongen, om conditie, techniek, kracht en snelheid te verbeteren. In de zomer worden ook fiets- en skeelertrainingen gegeven. Voor dit laatste wordt tegenwoordig gelukkig gebruik gemaakt van de 2 skeelerbanen in de Krimpenerwaard, Lekkerkerk en Ammerstol.

In 1994 is de ‘talentenbegeleiding’ opgericht. Talentvolle en fanatieke jeugdleden wordt de mogelijkheid geboden, om gebruik te maken van extra trainingsmogelijkheden.
Voor al deze winter- en zomertrainingen kan de vereniging rekenen op een enthousiast en kundig trainerscorps.

Ook voor het aanleren van schaatsen is er een belangrijk fenomeen: het jeugdschaatsen. Hier leren kinderen van 8 tot 12 de basisprincipes van schaatsen. In het verleden lag de verantwoording voor het jeugdschaatsen bij het district Krimpenerwaard, maar sinds enkele jaren is het een samenwerking met STV Lekstreek. Het bestuur van het jeugdschaatsen is nu een commissie van de vereniging.

Aan het eind van het schaatsseizoen zijn de clubkampioenschappen. Behalve twee klassieke afstanden, worden hier ook andere wedstrijdvormen afgewerkt. Het schaatsseizoen wordt altijd afgesloten met een spetterend clubfeest. In de herfstvakantie wordt voor de jeugdleden een trainingskamp in Inzell georganiseerd. Al vanaf 1977 rijdt er een bus met tientallen jeugdige Lekstrekers voor dagelijkse ijstrainingen op de prachtig gelegen ijsbaan tussen de bergen. Vele ‘oudere’ Lekstrekers reizen op eigen gelegenheid af naar het zuiden van Duitsland.

Bij natuurijs zijn er vele wedstrijden en toertochten in de Krimpenerwaard. Speciaal  voor Lekstreekleden worden er dan diverse wedstrijden door de verschillende natuurijsclubs georganiseerd en wordt er een speciaal Natuurijsklassement opgemaakt.

Dankzij de activiteitencommissie die ook het clubfeest organiseert, staan er jaarlijks verschillende gezellige activiteiten op het programma. Voorbeelden uit de afgelopen jaren zijn het wadlopen, de klompenloop en het kortebaanfietsen.

Voor de communicatie naar de leden toe is er het clubblad Hoger Op. Hierin zijn mededelingen van het bestuur, aankondigingen van activiteiten, wedstrijduitslagen en verhalen van leden te lezen. Daarnaast heeft de vereniging ook zijn eigen website. www.stvlekstreek.nl is het belangrijkste nieuws medium van de Lekstreek. Dagelijks wordt de website bijgewerkt met o.a. nieuws, uitslagen en wedstrijdaankondigingen.

Door de jaren heen is de Lekstreek een vereniging gebleken, waaruit vele sportieve successen zijn ontstaan. Het vermelden waard zijn de Landelijke, Europese en Wereldtitels, de Olympische medailles, wereldrecords en werelduurrecords van Hein Vergeer, Leo Visser en Jan en Ineke Kooiman. Recenter zijn de Nederlandse titels van de zoon van Jan en Ineke; Erik Jan, die de titel pakte op de marathon eerste divisie, Kees de Ruyter bij de Neo-senioren allround,  Bert van Buren bij de junioren op de marathon en Sanne van der Wal op de kortebaan en  supersprint bij de Junioren.
Daarnaast heeft STV Lekstreek ook een aantal snelle Masters in haar gelederen, zoals Arjan Bakker, Lijnie Boele, Frans Rietveld en Jaap Bitter, die Nederlandse en Wereldtitels hebben behaald op de Masters kampioenschappen. En Arjan Bakker werd ook tot 3 maal toe Nederlands Kampioen werd bij de Masters op de Marathon.

Op dit moment mag de vereniging zich ook weer gelukkig prijzen met een aantal grote talenten. Patrick Roest werd in 2014 wereldkampioen junioren, een titel die voor onze vereniging uniek is. Ook Hein Otterspeer is een in het oog springende naam, waarvan we de komende jaren nog vele mooie wedstrijden gaan zien.  Bij de C en B junioren rijden Joost van Dobbenburgh en Jesse Stam mee in de top van hun categorie.

Zoals uit bovenstaande blijkt, is Schaatstrainings-vereniging Lekstreek een bloeiende vereniging. Dit dankzij de sportieve en organisatorische inzet van vrijwilligers en de leden en met de steun van onze onmisbare sponsors en adverteerders.

Het is al zo’n 15 jaar geleden dat er binnen STV Lekstreek een Technische Commissie (TC) is opgericht. De TC is destijds voortgekomen uit het beleidsplan ‘Lekstreek naar 2000’.

Technische Commissie

De Technische Commissie zet op trainingstechnische gebied de lijnen uit binnen de vereniging. De TC geeft richting op het gebied van organisatie van trainingen, extra trainingsfaciliteiten en trainers. Doel is om een optimale ondersteuning te bieden aan de schaatsontwikkeling van onze leden.

De belangrijkste taken van de commissie zijn het maken een overall jaarplanning, indelen van groepen voor op het ijs, organiseren talentenbegeleiding, trainerscoördinatie, trainingsfaciliteiten, organiseren trainersvergaderingen, initieren van (extra) trainingskampen, initeren van een extra wedstrijd, opleiden van en kennis delen tussen trainers (trainersclinics), organiseren deelname interclubwedstrijden, jeugdschaatsers introduceren bij Lekstreek, geven van adviezen over bijvoorbeeld klapschaatsen en bijhouden van ontwikkelingen binnen de schaatssport.

De TC heeft een technisch beleidsplan wat als leidraad fungeert voor het technische beleid van de vereniging.

In principe komt de TC 4 maal per jaar bij elkaar. Daarnaast organiseert de TC ieder jaar 2 trainersvergaderingen (begin zomerseizoen en begin winterseizoen). Data van deze vergaderingen zijn in de Lekstreek-agenda van onze website opgenomen. Suggesties voor agendapunten zijn altijd van harte welkom.

Ieder lid van de TC bepaalde taken en fungeert hiervoor dan ook als aanspreekpunt voor bepaalde geledingen van de vereniging. De TC bevat ten minste een voorzitter, secretaris, aanspreekpunt voor trainers en aanspreekpunt voor talentenbegeleiding. Altijd zal er een afgevaardigde van het bestuur en het jeugdschaatsbestuur zitting nemen in de TC.

Heb je vragen over de hiervoor genoemde zaken, aarzel dan niet en neem contact op met één van de leden van de TC. Hun namen en telefoonnummers zij te vinden onder personalia in het bovenmenu.

Jeugdschaats Commissie

Het jeugdschaatsen wordt georganiseerd door de Jeugdschaatscommissie van STV Lekstreek in samenwerking met district Krimpenerwaard van de KNSB. Het jeugdschaatsen is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar, die in de Krimpenerwaard woonachtig zijn en lid zijn van een ijsclub die is aangesloten bij het district Krimpenerwaard van de KNSB. Het doel van het jeugdschaatsen is het kind spelenderwijs vertrouwd te maken met het ijs en goed op de schaats te leren staan (dus alleen technische vaardigheden, geen training).

Er kunnen jaarlijks maximaal 170 kinderen mee. Hierdoor bestaat er een wachtlijst. Door het inschrijfformulier (met het reglement) te downloaden vanaf de website van STV Lekstreek of bij de Jeugdschaatscommissie aan te vragen, kunnen kinderen op de wachtlijst worden geplaatst. De volgorde van inschrijving bepaalt de volgorde van plaatsing (vanaf 6 jaar kan er worden ingeschreven).

Komend seizoen gaan we net zo als andere jaren met 170 kinderen en ongeveer 22 begeleiders/trainers wekelijks op zaterdagmiddagmet de bus naar de Vechtsebanen in Utrecht en de ijsbaan in Dordrecht. In de bus en langs de baan hebben we ook nog de ondersteuning van de busmoeders.

Aan de ouders willen wij vragen de informatie (die bij het begin van het seizoen aangeboden wordt) goed door te nemen en belangrijke data in uw agenda te noteren. Mocht er iets niet duidelijk zijn dan kunt u altijd contact opnemen met een van de commissieleden of met de trainers, de adressen vindt u elders op de eerste pagina van deze Hoger Op. Wijzigingen in het programma worden nog eens extra doorgegeven via een nieuwsbrief.

Voor deelname aan het jeugdschaatsen zijn een speciale jeugdschaatstrui en Lekstreek muts verplicht. Deze zijn aan het begin van het seizoen verkrijgbaar bij de jeugdschaatscommissie tijdens de informatie-ochtend.

Mocht er iets niet duidelijk zijn dan kunt u altijd contact opnemen met een van de jeugdcommissieleden of met de trainers.

Activiteiten Commissie

De Activiteiten Commissie heeft als doelstelling de leden van STV Lekstreek ook buiten de trainingen om met elkaar in contact te brengen. Dit doen we door leuke activiteiten te organiseren voor jong en oud!
Elk jaar proberen we weer nieuwe en verrassende activiteiten te organiseren, uiteraard is ook de jaarlijks terugkerende feestavond van STV Lekstreek onderdeel van het takenpakket van de Activiteiten Commissie.

De laatste jaren hebben we o.a. georganiseerd: Het Grote Boeren Lekstreek Polder Meerkamp, Schaatsslijp en kledingruilsbeurs, Lezingen van Jan Ykema en Geert Kuiper, natuurlijk de jaarlijkse feestavond en nog vele andere activiteiten die bijdragen aan het echte Lekstreek gevoel.

Om elk seizoen weer met nieuwe sprankelende activiteiten te komen zijn suggesties voor activiteiten of ideeën voor het thema van de feestavond altijd welkom! Voor vragen, suggesties en opmerkingen kunt u terecht bij een van de leden van de Activiteiten Commissie of via activiteiten@stvlekstreek.nl.

Communicatie Commissie

Voor een vereniging als de Lekstreek, met leden uit plaatsen in de gehele Krimpenerwaard, een stukje Lopikerwaard / Alblasserwaard en inmiddels ook ver buiten de regio, is een goed communicatiemiddel van groot belang.

Momenteel beschikt de vereniging over 2 middelen van communicatie, namelijk via het clubblad Hoger Op en de website www.stvlekstreek.nl. Deze communicatie middelen worden beheerd door de de Communicatie Commissie van de vereniging.

Iedere seizoen brengt deze commissie 7 clubbladen uit, waarvan deze bewaar Hoger Op de 1e is met alle relevantie informatie voor het nieuwe schaatsseizoen. De overige 6 uitgaven worden gevuld met bestuurs-mededelingen, aankondigingen van de diverse commissies, wedstrijduitslagen, maar uiteraard is er ook voor de leden de mogelijkheid, om kopij in te leveren. De redactie is altijd blij met leuke verhalen en foto’s. Kopij kan bij voorkeur via e-mail verstuurd worden naar hogerop@stvlekstreek.nl. Ook kan kopij ingeleverd worden bij één van de leden van de Communicatie Commissie.

Onze eigen website (www.stvlekstreek.nl) is de meest directe vorm van communicatie met onze leden. Dagelijks bezoeken leden onze site om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes en wedstrijduitslagen, maar op de website kan ook alle verenigingsinformatie en mededelingen gevonden worden.

De website beschikt over eigen database met uitslagen, zodat iedere Lekstreker via het invoeren van zijn/haar naam of wedstrijdnummer direct zijn/haar gereden uitslagen en persoonlijke records kan raadplegen. Via deze database kunnen ook heel eenvoudig en snel allerlei ranglijsten worden geraadpleegd, die door deze database ook altijd up-to-date zijn.

Commissie Roel van der Bas Penning

Roel van der Bas was vele jaren lang een zéér actief en betrokken lid van onze vereniging. Niet alleen was hij zelf erg actief met sporten, maar ook zette hij zich volop in voor STV Lekstreek. Het adres van Roel was de thuishaven voor o.a. de droogtrainingen in De Loet. De schuren en stallen lagen vol met oud papier (wat iedere Lekstreker daar kwijt kon), waarvan de opbrengst uiteraard naar de Lekstreek ging. Maar Roel van der Bas was bijvoorbeeld ook de initiator van de vele interclub voetbalwedstrijden. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Bij een noodlottig ongeval tijdens een fietstraining in 1991 is Roel verongelukt. Om de herinnering aan deze markante persoon binnen onze vereniging levendig te houden, heeft een aantal Lekstrekers destijds het initiatief genomen tot het in het leven roepen van de uitreiking van de Roel van der Bas-penning.

De Roel van der Bas-penning is een jaarlijks aan een persoon of groep van personen uit te rijken prijs in de vorm van een penning met inscriptie en een daarbij behorend oorkonde. De reden van toekenning is een blijk van waardering voor de verdiensten die de genoemde persoon of groep van personen heeft of heeft gehad voor:
– STV Lekstreek in het bijzonder;
– de schaatssport in het algemeen.

Voor het nomineren van een persoon of groep van personen voor de penning is een aparte commissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit vier leden én een afgevaardigde van het bestuur van STV Lekstreek. Ieder lid heeft vier jaar zitting in de commissie. Via een vast roulatiesysteem treedt men na vier jaar uit en draagt het uittredend lid een nieuw lid aan.

Jaarlijks onderzoekt de commissie of er een persoon of groep van personen in aanmerking komt voor de penning. Als dit naar het oordeel van de commissie het geval is, wordt die persoon of groep van personen voorgedragen aan het bestuur. Het bestuur geeft al dan niet toestemming voor het uitreiken van de penning. De penning wordt uitgereikt tijdens de jaarvergadering.

In het onderstaande overzicht zijn alle personen of groepen van personen weergegeven waaraan de Roel van der Bas-penning tot op heden is toegekend.

1992 – Dikkie van der Bas
1993 – Peter Blanken
1994 – Ger Boelsma sr.
1995 – Jan Faay – instituut jeugdschaatsen
1996 – Leen Timmerman
1997 – Frans Rietveld
1998 – Johan v.d. Vlist
1999 – Bert Hertog
2000 – Gerda Honkoop
2001 – Ben Sloof
2002 – Paul Fredrikze
2003 – Richard Stolwijk
2004 – Paul Gouwens
2005 – Cees Noorlander
2006 – Arie van Dongen
2008 – Agatha Dogterom
2009 – District Krimpenerwaard
2011 – Bart Geling
2012 – Arian Scheer en Ferd Veelenturf
2013 – Ineke en Jan Kooiman
2014 – Ron van Herk
2015 – Hilda Doets
2016 – Jacob Kleibeuker