Lekstreek Database
Naam of wedstrijdnummer

Inschrijven

Inschrijfformulier lid worden STV Lekstreek

  • Ondergetekende (rekeninghouder)

  • Het financieel beheer van STV Lekstreek heeft met gebruikmaking van elektronische bankdiensten de bevoegdheid om incasso opdrachten uit te voeren. Dit maakt effectieve en tijdsbesparende contributieadministratie tot een reële mogelijkheid. Het bestuur van STV Lekstreek heeft daarom besloten om de contributie van hun leden jaarlijks te innen via deze incasso opdrachten. Om deze transactie te kunnen uitvoeren is een machtiging nodig. Deze zal ondertekend moeten worden.

  •   Hulptrainer
      Jurylid
      Commissielid
      Overig