Lekstreek Database
Naam of wedstrijdnummer

Lidmaatschap

Lidmaatschap-Leeftijd-Categorieën

In het onderstaande schema kunt u zien in welke categorie u zit in het schaatsseizoen 2017 / 2018
(tussen haakjes de leeftijd op 1 juli 2017: de peildatum).

Masters:: geboren voor 1 juli 1977 ( 40 jaar of ouder)
Senioren: van 1 juli 1977 t/m 30 juni 1994 ( 23 – 39 jaar)
Neo Senioren: van 1 juli 1994 t/m 30 juni 1998 ( 19 – 22 jaar)
Junioren A: van 1 juli 1998 t/m 30 juni 2000 ( 17 – 18 jaar)
Junioren B: van 1 juli 2000 t/m 30 juni 2002 ( 15 – 16 jaar)
Junioren C: van 1 juli 2002 t/m 30 juni 2004 ( 13 – 14 jaar)
Pupillen: geboren op of na 1 juli 2004 ( 12 jaar of jonger)

Hoe wordt men lid van STV Lekstreek?

D.m.v. een inschrijfformulier, verkrijgbaar bij :
Yvonne van Everdingen
Lisbloemstraat 5F
3051 TM Rotterdam
ledenadministratie@stvlekstreek.nl

Het inschrijfformulier wordt in behandeling genomen door het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Na akkoord van het bestuur krijgt u een machtigingsformulier (voor de contributie gedurende het lidmaatschap) opgestuurd.

Het inschrijfgeld € 4,55 p.p. gelijktijdig met de eerste betaling van de contributie te voldoen. Inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijfgeld is voldaan.

Na aanmelding is men minstens lid tot het einde van het verenigingsboekjaar, d.w.z. tot en met 31 maart. Indien men z’n lidmaatschap niet uiterlijk 4 weken voor het einde van het boekjaar opzegt, dan blijft men automatisch lid voor het volgende verenigingsboekjaar (1 april tot en met  31 maart) en is men verplicht de contributie voor dat jaar te voldoen.

Wat gaat het kosten?

Contributie
Deze wordt jaarlijks op voordracht  van het  bestuur door de Algemene  Ledenvergadering vastgesteld. Het contributiebedrag is afhankelijk van de leeftijdscategorie.

Betaling contributie
Het financieel beheer van STV Lekstreek heeft met gebruikmaking van elektronische bankdiensten de bevoegdheid
om incasso opdracht uit te voeren. Dit maakt effectieve en tijdbesparende contributieadministratie mogelijk. Het bestuur van de Schaatstrainingsvereniging Lekstreek heeft daarom een aantal jaren geleden besloten om de contributie van hun leden jaarlijks te innen via deze incasso opdrachten. Ieder lid heeft destijds een machtiging afgegeven. Omstreeks 15 juli 2014 wordt via de afgegeven machtiging het contributiegeld afgeschreven.

Contributie Seizoen 2017/2018
De contributie bedraagt per persoon en per verenigingsjaar (1 april tot en met 31 maart):

Veteranen, Senioren en Neo Senioren
€ 61,10
Junioren A en B
€ 53,20
Junioren C en Pupillen
€ 41,20
Donateurs met clubblad
min € 25,00

Abonnementen
Kosten voor abonnementen op de Uithof in Den Haag:
In de kosten is de trainersbijdrage van 4,55 euro opgenomen.

1e abonnement:
€ 130,00
€ 110,00
Masters, Senioren, Neo Senioren, Junioren A.
Junioren B, Junioren C, Pupillen.
2e en volgende abonnement:
€ 70,00
€ 60,00
Masters, Senioren, Neo Senioren, Junioren A.
Junioren B, Junioren C,
Pupillen.
Abonnement woensdagavond 2 (22.00-23.15 uur):
€ 100,00 Speciale prijs
Abonnement IJsfaciliteiten (IJF) do-1 (17.00-18.15 uur):
€ 40,00 Op uitnodiging

Gewestelijke selectieleden:

€ 285,00 Junioren A en ouder:
ma-2, di-1-2,wo-2, do-1-2, vr-1, za-1-2
€ 230,00 Junioren B, C en pupillen:
ma-2, di-1-2,wo-2, do-1-2, vr-1, za-1-2

 

Licentiekosten

Na goedkeuring op het bondcongres van 14 juni 2008 wordt de licentie doorlopend verlengd. Het gevolg is dat de licentiehouders na het seizoen moeten aangeven of ze zullen stoppen met schaatsen om zo de doorlopende licentie te laten stoppen. Dit kan door dit door te geven aan :

Paul Klomp
Gruttolaan 37, 2941 RC, Lekkerkerk
Telefoon 0180-664362

In principe dient iedereen die aan ijstrainingen voor langebaan, kortebaan of marathon op de Uithof in Den Haag of op de Vechtsebanen in Utrecht wil meedoen en al dan niet aan wedstrijden wil deelnemen, in het bezit te zijn van een K.N.S.B.-licentie. Iedere licentiehouder is gedurende het gehele seizoen verzekerd. De premie voor deze verzekering is bij de licentieprijs inbegrepen.
De verzekering is van kracht gedurende alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen enz., mits georganiseerd door of goedgekeurd door of ten behoeve van de bond, vereniging of gewest, alsmede tijdens het komen en gaan naar de genoemde activiteiten, één en ander in de ruimste zin van het woord.

Een KNSB- licentie niet verplicht voor ijstrainingen in Den Haag vanaf Neo Senioren.
Men dient dan wel zelf een WA-verzekering af te sluiten. Let wel op: zonder licentie kunt u dus niet aan wedstrijden deelnemen, uitgezonderd de clubkampioenschappen. Let op: (Neo) Senioren en Masters hebben deze keuze voor het al dan niet in bezit hebben van een licentie. Pupillen en junioren zijn te allen tijde verplicht een KNSB-licentie aan te vragen.

Klik hier voor meer informatie over de licentiehoudersverzekering.

Voor Masters, Senioren, Neo Senioren en Junioren A is een licentie inclusief toezending van het tijdschrift Schaatssport (KNSB verplichting). Junioren B, Junioren C en pupillen ontvangen geen tijdschrift Schaatssport, willen zij toch het tijdschrift ontvangen, dan kan dit kenbaar worden gemaakt op het aanvraagformulier abonnementen kosten: €23,65. Als er per adres meerdere gezinsleden een licentie afnemen, dan wordt over de 2e en/of meerdere afname van een licentie een korting gegeven van €23,65 (= abonnement op het tijdschrift Schaatssport voor Masters, Senioren, Neo Senioren en Junioren A) per licentie.

K.N.S.B. – Licentiekosten seizoen 2013/2014
Masters, Senioren
2e gezinslidmaatschap
€ 69,50
€ 45,85
Neo Senioren
2e gezinslidmaatschap
€ 66,50
€ 42,85
Junioren A
2e gezinslidmaatschap
€ 56,50
€ 32,85
Junioren B
Junioren C
Pupillen
€ 24,50
€ 21,50
€ 12,00

Abonnementen Bestellen
Het gewest Zuid-Holland van de KNSB huurt dagelijks gedurende een aantal uren de 400 meter ijsbaan van de
Uithof in Den Haag en verkoopt op aanvraag aan de verenigingen abonnementen per zgn. trainingsperiode.

Voor alle verenigingen is het aantal abonnementen per periode gelimiteerd.
Zekerheid over een abonnement is er dus pas na ontvangst van het abonnement.
Tijdig aanvragen is daarom van groot belang!!! Jaarlijks, omstreeks juni
ontvangen alle leden een aanvraagformulier waarop zij hun wensen mbt.
abonnementen e.d. kenbaar kunnen maken.

Zie ook: wintertrainingen onder de knop trainingen in het menu.

Passeerkaarten
Voor diegenen die ijstrainingen en/of wedstrijden als toeschouwer willen bijwonen, zijn er tegen de prijs van
ongeveer €  4,00 per stuk voor het gehele seizoen passeerkaarten verkrijgbaar.
Zo hebben ouders en verzorgers die kinderen naar de training rijden, deze kaart
nodig, om langs het ijs te kunnen komen. Deze kaarten zijn niet geldig voor
bijzondere evenementen als Residentiecup-wedstrijden, Nationale
Kampioen-schappen, e.d.  Geef op het inschrijfformulier aan of u deze
passeerkaart(en) wilt bestellen.

Betaling Abonnementen en Licenties
Het financieel beheer van de STV Lekstreek heeft met gebruikmaking van elektronische bankdiensten de bevoegdheid om incasso opdracht uit te voeren. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken is een machtiging nodig; zie de achterzijde van het aanvraagformulier!!
Door deze machtiging in te vullen wordt het verschuldigde bedrag (kosten van abonnementen, licenties ed.) van uw rekening afgeschreven. Afschrijving vindt plaats omstreeks eind augustus van elk jaar.

Wedstrijden
Informatie over wedstrijden, wedstrijdkaartjes, wedstrijdbandjes, en dergelijke vindt u onder de knop wedstrijden in het menu.

Medische Keuring
Wanneer is een sportkeuring nodig? Een sportkeuring is voor het schaatsen niet verplicht, maar om verantwoord te kunnen
sporten (zeker op een wat hoger niveau) of voor mensen die nog niet sporten maar dit willen gaan doen, is het aan te raden eerst een keuring te ondergaan. De tekst die onze bond (KNSB) erop nahoudt, luidt als volgt:

Jeugd onder de 18 jaar dient zich bij voorkeur te laten keuren, als er meer dan 7 uur per week wordt getraind. Voor schaatsers boven de 18 jaar is keuring niet verplicht. Deze is geheel voor eigen verantwoording. Wel is het van belang om, indien u 7 of meer uren in de week traint of ouder bent dan 40 jaar, een S.M.A.-onderzoek te ondergaan.

Dit moet als volgt gelezen worden:

Voor jeugd onder de 18 die meer dan 7 uur per week traint is een advies (bij voorkeur laten keuren). In Nederland wordt met name de nadruk gelegd op “eigen verantwoording“.

In begin 2004 is dit punt nog eens behandeld in de Tweede Kamer. Op 8 maart 2004 heeft staatssecretaris Ross wederom afgezien van herintroductie van de verplichte sportkeuring. Zowel voor topsporters als voor breedtesporters vindt zij de verplichte sportkeuring niet zinvol. Dat schreef zij 8 maart 2004 in een brief aan de Tweede Kamer. In februari had de vaste kamercommissie de staatssecretaris gevraagd om bij NOC*NSF en sportbonden erop aan te dringen de sportkeuring weer in te voeren. Zij vermeldt wel dat de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) een digitale sportkeuring heeft ontwikkeld, te vinden
onder www.sportzorg.nl.
Op deze site staat naast een digitale sportkeuring uitgebreide informatie over sportkeuringen, overzichten met vergoedingen van zorgverzekeraars, e.d.

Junioren die bij STV Lekstreek als selectieleden trainen (en de ouders van die junioren), worden geadviseerd om aan de hand van deze digitale sportkeuring te bepalen wat voor hen de beste oplossing is.

De verantwoording van het wel of niet laten uitvoeren van een sportkeuring ligt bij de junioren en hun ouders (“eigen verantwoording“).

Sportkeuring bij SMA Waar kan men gekeurd worden? Een sportkeuring vindt plaats bij één van de Sport Medische Adviescentra (SMA). Deze zijn in vrijwel alle grotere steden van Nederland te vinden. Voor informatie over medische keuringen kan men terecht bij de SMA bij in de buurt of er kan gebeld worden met het Nationaal Instituut voor Sport en Gezondheid, telefoonnummer
(026) 483 44 00.
Informatie en Regionale adressen van SMA centra zijn te verkrijgen bij de: Federatie van Sport Medische Adviescentra
Postbus 5148, 3502 JC  Utrecht, Tel. (030) 288 67 63

De moderne sportkeuring bestaat uit een inleidend gesprek over training, voeding, ziektegeschiedenis, blessures en eventuele huidige klachten. Vervolgens een lichamelijk onderzoek met o.a. meten bloeddruk, controleren van hart en longen en aandacht voor spieren en gewrichten. Andere onderdelen van de keuring zijn urine onderzoek, longfunctie, gezichtsvermogen en bloedonderzoek naar eventueel bloedarmoede en verhoogd cholesterolgehalte.

Daarnaast wordt lengte en gewicht opgenomen, vetpercentage gemeten en een elektrocardiogram gemaakt van de hartfunctie. Het onderzoek wordt afgesloten met een inspanningstest. Na afloop worden alle resultaten besproken en krijgt de sporter een verslag op papier en adviezen omtrent verantwoord sporten. Op een SMA kan ook iedere sporter terecht voor advies bij acute of chronische sportblessures, die beoordeeld worden door een sportarts. Kosten van een blessureconsult worden in de regel vergoed door ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars. Sportkeuringen worden door steeds meer verzekeringsmaatschappijen vergoed (zie hiervoor ook de website www.sportzorg.nl).

Dus nogmaals bezoek eens de website www.sportzorg.nl en doe wat met de informatie die daar verstrekt wordt.