Lekstreek Database
Naam of wedstrijdnummer

Hoger Op

Alle mededelingen van bestuur en de diverse commissies en wedstrijduitslagen worden via dit clubblad kenbaar gemaakt. Uiteraard is er ook voor de leden de mogelijkheid om kopij in te leveren.
Kopij kan via e-mail verstuurd worden naar redactiehogerop@gmail.com of ingeleverd worden bij één van de redactieleden.

Het uitgeven van de Hoger Op wordt mede mogelijk gemaakt door de adverteerders. Wij willen al onze leden vragen: Koop bij onze adverteerders! Zij steunen ons, steunt u hen. Klik op deze link voor een nadere kennismaking met onze adverteerders.

Inleveren kopij Hoger Op 2017-2018
1 mei 2018