Lekstreek Database
Naam of wedstrijdnummer

Hogerop

adverteren hogeropVoor een vereniging als de Lekstreek, met leden uit plaatsen in de gehele Krimpenerwaard, een stukje Lopikerwaard en Alblasserwaard, is een goed communicatiemiddel als het clubblad Hoger Op van groot belang.
Per jaargang verschijnen er 6 uitgaven. De redactie bestaat uit de leden genoemd onder de knop personalia in het linker menu.

Alle mededelingen van bestuur en de diverse commissies en wedstrijduitslagen worden via dit clubblad kenbaar gemaakt. Uiteraard is er ook voor de leden de mogelijkheid om kopij in te leveren.
Kopij kan via e-mail verstuurd worden naar hogerop@stvlekstreek.nl of ingeleverd worden bij één van de redactieleden.

Het uitgeven van de Hoger Op wordt mede mogelijk gemaakt door de adverteerders. Wij willen al onze leden vragen: Koop bij onze adverteerders! Zij steunen ons, steunt u hen. Klik op deze link voor een nadere kennismaking met onze adverteerders.