Lekstreek Database
Naam of wedstrijdnummer
Nieuws archief

Ranglijsten weer beschikbaar op de website

Laatste mogelijkheid om je aan te melden voor de jubileumdag

OUDERKERK A/D IJSSEL (30-05-2005); Als jullie deel willen nemen aan de jubileumdag meld je dan aan voor 1 juni. Tot nu toe zijn er al 110 inschrijvingen maar je weet: hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Graag hoor ik dan ook of je deelneemt aan het dag- en avondprogramma of alleen het avondprogramma (van 16.00 tot 20.00 uur).

Groet, Marko de Kogel
Activiteiten Commissie

stuur een mail naar de activiteiten commissie en meld je aan

Klik hier voor het aanmeldingsformulier voor de Jubileumdag

Hilda Doets Lid van Verdienste; Cees Noorlander ontvangt Roel v.d. Bas-penning

OUDERKERK A/D IJSSEL (20-05-2005); Op vrijdagavond 20 mei 2005 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging plaats in Ouderkerk a/d IJssel, in het ijsclubgebouw van Schaatsvereniging ‘Ons Genoegen’ (Lageweg).
Alle commissies binnen de vereniging deden hun verslag en mededelingen. Het financieel verslag van het seizoen 2004/2005 (positief afgesloten!) en de begroting voor het komend seizoen werden behandeld en goedgekeurd. En de De Boom Bedrijven bokalen, de Hein Vergeer trofeen, oorkondes voor clubrecordverbeteringen en andere prijzen voor uitzonderlijke prestaties werden aan de gelukkigen uitgereikt (voor de winnaars zie hiervoor de Hoger Op van april 2005).

Verder werd tijdens deze avond Kees van der Wal uit Lekkerkerk als bestuurslid gekozen. Hij neemt de plaats in van Hilda Doets, die voor haar verdiensten als bestuurslid (die zij 16 jaar vervulde) onderscheiden is als LID VAN VERDIENSTE.

Een ander hoogtepunt in de vergadering was de uitreiking van de Roel van der Bas-penning aan onze trainer Cees Noorlander. De Roel van der Bas-penning is een jaarlijks aan een persoon of groep van personen uit te reiken prijs in de vorm van een penning met inscriptie en een daarbij behorende oorkonde. De reden van toekenning is een blijk van waardering voor de verdiensten die de genoemde persoon of groep van personen heeft of heeft gehad voor:
STV Lekstreek in het bijzonder dan wel
de schaatssport in het algemeen.

Daarnaast werden de trainers, die allen op vrijwillige basis bijna dagelijks trainingen voor de leden verzorgen, traditiegetrouw met een mooie bos bloemen in het zonnetje gezet.

Als laatste werden er door de leden nog een aantal suggesties voor verbetering voorgedragen, waaraan het bestuur het komende seizoen zal gaan werken.

Alle ingredinten voor een goede Algemene Ledenvergadering die goed bezocht werd.

klik hier voor een foto reportage van de jaarvergadering

Iris Slappendel opgenomen in EK wielerploeg voor de wegwedstrijd

RIJSWIJK (17-06-2005); KNWU-bondscoach Egon van Kessel heeft “onze” Iris Slappendel opgenomen in de selectie voor de EK wielrennen voor renners onder de 23 jaar.
Van 7 tot 10 juli worden de wegwedstrijden verreden in Moskou en Iris zal daar samen met Vera oedooder, Adrie Visser, Loes Markerink en Suzanne de Goede namens Nederland aan de start staan.

Jaarvergadering vrijdag 20 mei a.s. – kandidaat voor bestuursfunctie

OUDERKERK A/D IJSSEL (14-05-2005); Op vrijdag 20 mei a.s. zal in Ouderkerk a/d IJssel in het ijsclubgebouw van Schaatsvereniging ‘Ons Genoegen’ (Lageweg) de Algemene Leden Vergadering (ALV) worden gehouden. Naast de reguliere agendapunten (zie hiervoor de Hoger Op van april 2005), zoals behandeling van de financile zaken binnen de vereniging, de jaarverslagen van de diverse commissies en natuurlijk de diverse uitreikingen van bokalen, trofeen, e.d., komt ook de verkiezing van bestuursleden aan de orde. En van de bestuursleden stelt zich niet meer herkiesbaar, nl. Hilda Doets. Hilda neemt na 16 zr actieve bestuursjaren afscheid van het bestuur.

In de aankondiging voor de ALV had het bestuur nog gn kandidaat voor de vrijgevallen functie gevonden. Maar inmiddels heeft men die wel gevonden in de persoon van Kees van der Wal uit Lekkerkerk. Kees van der Wal stelt zich dan ook kandidaat als nieuw bestuurslid. Overeenkomstig artikel 11 van de statuten, kunnen tegenkandidaten tot aanvang van de vergadering, door tenminste 10 leden kandidaat worden gesteld.

Naast de eerder genoemde agendapunten, prijsuitreikingen en bestuursverkiezing is de ALV natuurlijk ook de gelegenheid je stem te laten gelden en vragen en/of suggesties aan het bestuur voor te dragen.
Dus noteer in je agenda: 20 mei 2005 om 20:00 uur ALV in het ijsclubgebouw van Schaatsvereniging ‘Ons Genoegen’ (Lageweg) aan de IJssellaan 38A in Ouderkerk a/d IJssel.